Izabela Trybus and barrister Aleksandra Nędzi-Marek in Polish State Prosecutor’s Office.

Izabela Trybus and barrister Aleksandra Nędzi-Marek in Polish State Prosecutor’s Office.

On 24 May 2024 in Warsaw psychotraumatologist Izabela Trybus and barrister Aleksandra Nędzi-Marek of the Polish Center for Torture Survivors (pcts.org.pl) attended a 5-hour long hearing of a tortured person who gave their testimony in Polish State Prosecutor’s Office.  The testimony was prepared and taken in a pioneer way according to international legal and mental…

ENG Dr Wioletta Rebecka

ENG Dr Wioletta Rebecka

Ukończyła szkolenie psychoanalityczne w Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym Londyn/Polska. Odbyła program szkolenia klinicznego – psychoanaliza feministyczna w Women’s Institute Therapy Center NYC. Jest twórczynią i realizatorką projektu „Gwałt: historia wstydu” oraz autorką książki „Rape History of same, diary of the survivors”. Obszary zainteresowań i wiedzy specjalistycznej obejmują złożoną traumę, war rape survivors syndrom i traumę międzypokoleniową. Współpracuje z…

ENG Aleksandra Nędzi – Marek

ENG Aleksandra Nędzi – Marek

Adwokatka Aleksandra Nędzi – Marek jest prawniczką i magistrą Praw Człowieka i Demokratyzacji Uniwersytetów w Bolonii i w Sarajewie. W latach 2010-2012 pracowała na Uniwersytecie w Sarajewie, jako pracownica naukowa zajmująca się zagadnieniami sprawiedliwości tranzycyjnej (w tym w krajach byłej Jugosławii), prawami człowieka oraz prawem międzynarodowym. Pracowała również z rodzinami ofiar zaginięć przymusowych i ofiarami…

ENG Izabela Trybus

ENG Izabela Trybus

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalista psychotraumatolog. Superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. Wice prezeska Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej w kadencji 2020-2022, członkini Zarządu w latach 2022- 2024. Współzałożycielka Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej Otwarci w Białymstoku. Prowadzi Psychoanalityczne Spotkania Filmowe „W głębi” w Białymstoku. Szkoli w zakresie psychotraumatologii. Pracuje z osobami doświadczonymi traumą….