24/25 listopad Pierwsza międzynarodowa Konferencja Providing Holistic Care for the Survivors of Sexual Violence and Torture – Ukraine

W związku z obecną sytuacją w Ukrainie i niezwykłym zaangażowaniem wielu podmiotów ze społeczności międzynarodowej, które poświęciły się pracy na rzecz wspierania Ocalałych z gwałtu wojennego i tortur w Ukrainie, The Polish Center for Torture Survivors, we współpracy z FondaIon Medicine du Monde, SEMA Ukraina, Stowarzyszeniem Projektów Wsparcia WAPP Leszno, AssociaIon Defense de la DemocraIc en Pologne i Stowarzyszeniem Nomada organizujekonferencję. 

Od 24 lutego 2022 roku, tj. daty inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę The Polish Center for Torture Survivors i inne organizacje niestrudzenie pracują nad wsparciem Ocalałych z Ukrainy. Przemoc seksualna i tortury są w dalszym ciągu raportowane, dlatego konieczne jest podjęcie możliwie najszerszych działań w celu wsparcia Ocalałych z gwałtu wojennego i tortur, jak również budowanie świadomości konsekwencji traumy złożonej. Pierwsza konferencja The Polish Center for Torture Survivors jest dedykowana wszystkim Ocalałym z Ukrainy. Tytuł naszej pierwszej konferencji brzmi: Providing Holis-c Care for the Survivors of Sexual Violence and Torture- Ukraine. 

Polish Center for Torture Survivors pracuje w oparciu o podejście skoncentrowane na traumie i wielopoziomowym całościowym programie pomocy. W swojej filozofii podążamy krokami wypracowanymi przez Doktora Mukwege. Jesteśmy zespołem profesjonalistek z następujących dziedzin: psychologia, psychoterapia i prawo, które są gotowe zapewnić potrzebne wsparcie we współpracy z innymi organizacjami.