Aleksandra Nędzi - Marek

Adwokatka Aleksandra Nędzi – Marek jest prawniczką i magistrą Praw Człowieka i Demokratyzacji Uniwersytetów w Bolonii i w Sarajewie.

W latach 2010-2012 pracowała na Uniwersytecie w Sarajewie, jako pracownica naukowa zajmująca się zagadnieniami sprawiedliwości tranzycyjnej (w tym w krajach byłej Jugosławii), prawami człowieka oraz prawem międzynarodowym. Pracowała również z rodzinami ofiar zaginięć przymusowych i ofiarami przemocy seksualnej w Bośni i Hercegowinie. Do Polski wróciła przez Wiedeń i tamtejszą Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W Krakowie odbyła aplikację adwokacką. Prowadzi Kancelarię w Krakowie i Skawinie oraz działalność prawniczą na terenie całej Polski. Posiada tytuł licencjatki prawa kanonicznego UPJPII w Krakowie, co uprawnia ją do działania w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństw kanonicznych. Zastępczyni Przewodniczącej Koła do spraw Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, członkini II Lokalnej Komisji Etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach oraz Rady do spraw Równego Traktowania Miasta Krakowa. Pracuje w językach angielskim oraz bośniackim, chorwackim i serbskim. Zajmuje się działalnością naukową i aktywistyczną. Po wybuchu wojny w Ukrainie działa na rzecz ocalałych z przemocy seksualnej w konflikcie zbrojnym, znajdujących się na terenie RP.