Zakres naszych działań

Tworzenie sieci specjalistek i specjalistów wyedukowanych i uwrażliwionych w kierunku rozpoznawania i diagnozowania konsekwencji doświadczenia gwałtu wojennego.

Konsultacje psychologiczne przeprowadzane przez osoby przeszkolone pod kątem znajomości mechanizmów „war rape survivor syndrome”.

Konsultacje medyczne przeprowadzane przez osoby przeszkolone pod kątem znajomości mechanizmów „war rape survivor syndrome” [leczenie przetoki i innych konsekwencji medycznych związanych z gwałtem wojennym].

Konsultacje prawne przeprowadzane przez osoby przeszkolone pod kątem znajomości mechanizmów „war rape survivor syndrome”.

Warsztaty na temat traumy złożonej, gwałtu wojennego. Warsztaty dotyczące pracy indywidualnej i grupowej z ocalałymi. Szkolimy wszystkie grupy zawodowe zainteresowane tematyką pracy z ocalałymi.

Edukacja prawna na temat przemocy seksualnej jako zbrodni wojennej dla osób wykonujących zawody prawnicze i pomocowe.

Reprezentacja prawna, w tym przygotowanie do spraw karnych przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym z siedzibą w Hadze.

Edukacja społeczna na temat przemocy seksualnej a szczególnie gwałtu jako narzędzia wojennego (epigenetyka, trauma transgeneracyjna).

Upowszechnianie wiedzy na temat historii przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych oraz konsekwencji tego rodzaju zbrodni dla ocalałych.

Nasza aktywność w temacie Edukacji społecznej:

Superwizja w obszarze pracy z osobami po gwałtach wojennych i torturach.