W dniach 17 – 20 marca 2024 adw. Aleksandra Nędzi-Marek wzięła udział w międzynardowocym szkoleniu MARIO (Minorities, Accountability, Rights, Independence and Organizational Development), które odbyło się w Budapeszcie.

Przy tej okazji miło nam poinformować, że nasze Polish Center for Torture Survivors zostało beneficjentem grantu MARIO ze środków Unii Europejskiej, współorganizowanego przez @Minirity Rights Group Europe i @PILnet. Projekt naszej organizacji dotyczy poprawy losu ocalałych z gwałtu wojennego przebywających na terenie RP. Nie różnicujemy na miejsce pochodzenia czy tożsamość płciową. Nasze podejście oparte jest na trauma-centered approach i survivor-centered approach. 

Projekt pozwoli nam opracować ścieżki pomocy dla takich osób w RP, zmapować przeszkolone przez nas organizacje oraz specjalistów z zakresu medycyny, psychologii oraz prawa na terenie RP, a także ustalić, gdzie w RP znajdujemy się gdy chodzi o pracę z ocalałymi z przemocy seksualnej w konflikcie zbrojnym na tle standardów międzynarodowych. Na koniec projektu przeszkolimy dwie grupy specjalistów z trauma-informed approach.

By śledzić postępy projektu, zapraszamy do śledzenia naszych stron w mediach społecznościowych. 


Minority Rights Group
Funded by the European Union
Minorities, Accountability, Rights, Independence and Organizational Development (MARIO)